UAB „Finoila” zajmuje się handlem hurtowym jasnymi produktami naftowymi. Na przestrzeni długiego okresu działania przedsiębiorstwa rozwinęło ono działalność poza granicami Litwy.

 Na Litwie prowadzimy sprzedaż:

 

Benzyny;

Oleju napędowego do pojazdów silnikowych;

Oleju napędowego na potrzeby rolnictwa (oznaczonego);

Oleju opałowego (oznaczonego);

W krajach Unii Europejskiej prowadzimy sprzedaż:

Benzyny;

Oleju napędowego;

Gazu LPG;

Smaru;

Te wszystkie produkty naftowe dostarczymy Państwu w sposób operatywny!